ADDRESS

Ha Noi

Headquarters: 3rd floor, Veba Building, 208 Xa Dan 2, Nam Dong ward, Dong Da district, Hanoi..

 Hotline & Zalo: 0915 269 238 

 Email: [email protected]

Hai Duong

Factory: Gia Loc – Hai Duong

Ha Noi

Factory: Thach That – Ha Noi

Ho Chi Minh

Factory:  Tan Chanh Hiep Ward – District 12 – City. Ho Chi Minh.

CONTACT US

Whether you’re looking for an answer, wanting to solve a problem or just wanting to tell us how we did it, you’ll find it.

SEND A MESSAGE TO US


COMMUNICATIONS

3rd floor, Veba Building, 208 Xa Dan 2, Nam Dong ward, Dong Da district, Hanoi.

Phone Number: 0915 269 238 – 0911 540 186

Do you have any questions we can help your company? Send us an email and we’ll be in touch.

ADDRESS

Ha Noi

Address: 3rd floor, Veba Building, 208 Xa Dan 2, Nam Dong ward, Dong Da district, Hanoi.

Phone & Zalo: 0915 269 238
 Email: [email protected]

Hai Duong

Factory: Gia Loc – Hai Duong.

Hotline: 024 999 99 866
 Email: [email protected]

CONTACT US

Whether you’re looking for an answer, wanting to solve a problem or just wanting to tell us how we did it, you’ll find it.

SEND A MESSAGE TO US


COMMUNICATIONS

Tầng 3, tòa nhà Veba Building, số 208 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Phone: 0915 269 238 – 0911 540 186

Bạn có thắc mắc chúng tôi có thể giúp công ty của bạn? Gửi cho chúng tôi một email và chúng tôi sẽ liên lạc ngay.